Trong bài viết này, Chia Sẻ Tech sẽ hướng dẫn bạn các phép tính thời gian theo ngày, giờ, giây trong Excel bằng hàm đơn giản, chính xác.

Xem thêm: 

Nếu bạn còn băn khoắn, bối rối khi không biết phải làm phép tính như nào để tính toán chênh lệch thời gian theo một tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như theo ngày, theo, giờ, v.v. thì trong bài viết này, Chia Sẻ Tech sẽ hướng dẫn bạn một số hàm tính toán thời gian chuẩn chỉnh nhất.

Cùng bắt đầu thôi!

Phép tính với dữ liệu là ngày/tháng/năm

Tính số chênh lệch ngày giữa hai mốc thời gian bằng công thức đơn giản

Bạn hãy thực hiện phép tính mốc thời gian kết thúc trừ đi mốc thời gian bắt đầu. Nếu kết quả bạn nhận được giá trị không phải số nguyên, bạn cần kiểm tra lại ở mục Number trong tab Home.

Mở hộp thoại Number > chọn Custom > cuộn lên và chọn General > nhấn OK. Khi đó, bạn sẽ nhận được giá trị là số nguyên.

Tính chênh lệch giờ giữa hai ngày

Rất đơn giản, bạn hãy thực hiện công thức lấy hai khoảng thời gian trừ đi cho nhau, sau đó, lấy hiệu khoảng thời gian nhân với 24 (1 ngày =24 giờ).

Tính chênh lệch phút giữa hai ngày

Rất đơn giản, bạn hãy thực hiện công thức lấy hai khoảng thời gian trừ đi cho nhau, sau đó, lấy hiệu khoảng thời gian nhân với 1440 (1 ngày = 24 giờ = 1440 phút).

Tính chênh lệch giây giữa hai ngày

Rất đơn giản, bạn hãy thực hiện công thức lấy hai khoảng thời gian trừ đi cho nhau, sau đó, lấy hiệu khoảng thời gian nhân với 86400 (1 ngày = 24 giờ = 1440 phút = 86400 giây).

Tính số chênh lệch ngày giữa hai mốc thời gian bằng DATE

Dù dùng hàm DATE nhưng bạn vẫn phải thực hiện thủ công. Để tính toán, bạn nhập vào thành công thức =DATE(yyyy,m,d)-DATE(yyyy,m,d).

Trong đó:

 • y (year): năm
 • m (month): tháng
 • d (day): ngày

Tính số chênh lệch ngày giữa hai mốc thời gian bằng DATEIF

Hàm DATEIF cho phép bạn tính tổng số ngày giữa hai mốc thời gian nhanh chóng

Bạn chỉ cần nhập vào thanh công thức =DATEIF(ngày bắt đầu,ngày kết thúc,”X”).

Trong đó, X có thể là:

 • y: số năm hoàn tất trong khoảng thời gian
 • m: số tháng hoàn tất trong khoảng thời gian
 • d: số ngày hoàn tất trong khoảng thời gian

Sử dụng hàm NOW

Nếu bạn muốn tính chênh lệch giữa ngày hiện tại với ngày bắt đầu, bạn hãy sử dụng công thức: =INT(NOW()) – thời gian bắt đầu. Kết quả cho ra ở dạng số. Hoặc ngược lại, thời gian kết thúc với thời gian hiện tại, dùng: = Thời gian kết thúc – INT(NOW()).

Phép tính với dữ liệu là giờ/phút/giây

Bạn có thể sử hàm TEXT, nó sẽ định dạng lại kết quả của phép tính thành dạng giờ, phút, giây giống với dữ liệu đưa ra.

 • Chênh lệch giờ giữa hai thời gian: =TEXT(thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu,“h”).
 • Chênh lệch giờ và phút giữa hai thời gian: =TEXT(thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu,“h:mm”).
 • Chênh lệch đầy đủ giờ, phút và giây giữa hai thời gian: =TEXT(thời gian kết thúc-thời gian bắt đầu,“h:mm:ss”).

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, kết quả của phép tính là dạng text (văn bản chữ), do đó, nó không còn giá trị để tiếp tục thực hiện tính toán.

Nếu bạn chỉ muốn lấy duy nhất giá trị giờ/phút/giây giữa hai thời gian trong một ngày thì hãy sử dung những hàm tính toán sau:

 • Chỉ lấy đơn vị giờ: =HOUR(thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu). Kết quả trả về không vượt quá 24 giờ.
 • Chỉ lấy đơn vị phút: =MINUTE(thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu). Kết quả trả về không vượt quá 60 phút.

 • Chỉ lấy đơn vị giây: =SECOND(thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu). Kết quả trả về không vượt quá 60 giây.

Lưu ý: Nếu thời gian kết thúc lớn hơn thời gian bắt đầu thì kết quả là số âm sẽ dẫn đến lỗi #NUM!.

Như vậy, Chia Sẻ Tech đã hướng dẫn bạn tính toán thời gian trong Excel đơn giản, nhanh chóng. Theo dõi chiasetech.com để cập nhật thêm nhiều thủ thuật tin học văn phòng hay ho nhé!

Chia Sẻ Tech – Chuyên trang chia sẻ tin tức, thủ thuật công nghệ số 1!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *